coen_wessel

Toespraak Freek Jansen JFvD-congres

Op het JFvD-congres van 8 juni 2019 was Freek Jansen een van de sprekers. Zijn toespraak geeft een uniek inkijkje in het heidens-Nietzscheaanse gedachtengoed dat binnen Forum voor Democratie leeft. Ik zet daarom Jansens volledige toespraak op mijn blog en ik geef er in een paar noten wat commentaar op. Eerder schreef Han van der Horst hier al een goed artikel over.

Lieve leden,

We zijn bezig om een hoge toren te bouwen. Een toren die tot in de hemel reikt[i]. Verdieping na verdieping hebben we samen gebouwd op de schouders van onze voorouders, op de schouders van reuzen. En alles wat wij deden, alles wie wij zijn, droeg bij aan die vooruitgang, van het wiel tot aan de stoommachine tot aan de Space Shuttle. Maar ergens halverwege de vorige eeuw zijn we gestopt, omdat we elkaar niet meer konden verstaan. Want de kracht is uit ons maatschappelijk lichaam gegaan. We zijn moreel verzwakt. Ons is altijd verteld dat we in vrijheid leven. Van Dresden tot Londen, van Amsterdam tot Rome. Maar alles wat ons sterk maakt breken we af. En sinds jullie de moederschoot hebben verlaten, zijn jullie als slaven opgevoed. Want hoe vrij zijn wij, als alles wat wij kunnen doen klein is. Hoe vrij is de mens als hij zichzelf niet kan ontplooien voorbij alles wat al bestaat, als wij stilstaan? Hoe vrij zijn we als alle facetten van onze beschaving onder vuur liggen. Als je niet meer mag zeggen wat je denkt. Als je niet meer mag vechten voor wat je dierbaar is. 

Iedere dag worden we doodgegooid met de meest absurdistische verhalen, een trend die komt overwaaien uit Amerika: de transgenders van 8 jaar oud en empathielessen op scholen, discussies over foute straatnamen, over genderneutraliteit. Het is de moraal van een zwakke bevolking. Een bevolking die schaapachtig toekijkt hoe de gevestigde machten hen in een hoek drijft.  Een moraal waardoor we alleen nog geven om alles wat zwak is en hulp behoeft, niet wat ons gezamenlijk verder brengt[ii]. Een moraal die ons opslokt in een uitzichtloze internationale woekereconomie en alle landen vangt in het gouden web van het mondiale schuld systeem. En wij zijn hier de dupe van, onze generatie.  Een gemiddeld huis in Nederland kost nu €300.000. Starters maken geen enkele kans op de markt.  We worden uitgebuit in bespottelijke stagecontracten. Pensioen, dat is iets van het verleden. Wij mogen de last dragen van de massale immigratie die ons land treft. De straatterreur, de zinloze en peperdure klimaatmaatregelen komen voor onze rekening. En overal om ons heen zien we de symptomen van een maatschappij in ontbinding: jeugdwerkloosheid, overspannenheid, depressies. En natuurlijk zijn er zij die het met ons oneens zijn: mensen die ons fascisten noemen, Nazi’s, heel erg fout. Het zijn de zelfvoldane moralisten die met hun Farizese schijnheiligheid prediken tegen alle vormen van moraliteit. Nihilisten die alles en iedereen zwart maken, dat opkomt voor onze beschaving: onze universiteiten, onze journalisten, de mensen die onze kunstsubsidies ontvangen en die onze gebouwen ontwerpen. Het zijn de stormtroepen van de gevestigde orde. 

Ze leren ons dat de Nederlander niet bestaat, dat onze geschiedenis slecht is, dat we een onaflosbare erfschuld dragen, waarvoor onze wereld tot een einde moet komen.  Ze proberen ons te duwen in isolatie die onze samenleving in de greep houdt. Maar zolang niemand met elkaar spreekt, zolang niemand elkaar echt in de ogen kijkt en het heeft over de dingen die echt belangrijk zijn, dan houden zij de macht. Via de angst voor sociale isolatie dwingen zij ons om apathisch in te stemmen met onze eigen afschaffing. Maar kijk om je heen vandaag zijn er honderden, jonge mensen, vrienden, vriendinnen, kameraden verenigd in een gezamenlijke strijd en missie . En daarom zijn dagen zoals deze zo belangrijk, om ons te herinneren aan het feit dat we niet alleen zijn, dat er honderdduizenden andere jongeren zijn, mensen zijn, miljoenen die het met ons eens zijn. Die ook klaar zijn. 

En daarom is de JFVD zo belangrijk, een vereniging waar mensen samen kunnen komen en vrij kunnen spreken. Zichzelf kunnen zijn, niet hoeven te passen in een politiek correct keurslijf. Terwijl nu aan de overkant een fotograaf van de Volkskrant foto’s probeert te maken van deze bijeenkomst, als een soort paparazzi, staan wij hier bij elkaar om het wel te hebben over de echte dingen waar het om gaat. 

Wij hebben ons losgemaakt uit de valse ethiek die zoveel van onze leeftijdgenoten knevelt. Wij weten dat hun ideeën absurd zijn. Natuurlijk zijn er velen die wel volgen, die wel gevoelig zijn voor de emotionele en morele chantage van cultureel-economische tirannie. Jullie kennen ze allemaal, waarschijnlijk hebben jullie heel veel vrienden die onze ideeën verwerpen, die er niets van willen weten. Maar vergeet niet, vergeet nooit, dat onder dat leger van lamgeslagen D66-apathen onze familie driftig wacht. Netflix en pornografie kunnen misschien hun wil bedekken, maar ze kunnen nooit begraven wat in hen zit, wat in ons allemaal zit. En het is onze taak om ze los te maken, het is de taak van onze generatie om echte bevrijding te brengen. Wij moeten een  antwoord bieden op clownworld[iii], dat geleidelijk alle facetten van ons leven binnen dringt.

Wij gaan een alternatief ontwerpen voor de neoliberale orde van het internationale schuldenkapitaal. Wij gaan onze beschaving redden van de dreigende ondergang. Want wat hard lijkt voor sommige, is noodzakelijk voor ons allemaal. En het gaat ons lukken. We mogen nooit toegeven aan de twijfel die ons allemaal van tijd tot tijd bekruipt.

Want om de volgende verdieping van de toren te bouwen hebben we doorzettingskracht nodig, discipline, overwinningsdrang, ja zelfs overheersingsdrang[iv]. Zelfs toen Wodan ontdekte dat door zijn eigen schuld aan de bouwers van de hemelpoort de wereld tot een einde zou komen, zelfs toen riep hij de Aesir bij elkaar. En zo staan wij hier ook verzameld. Voor dat laatste maar ook eerste gevecht[v].

Want dingen kunnen snel gaan. In 1987, als je mensen toen had gevraagd hoe lang de Berlijnse Muur nog zou staan, dan hadden ze het einde niet kunnen voorspellen. En 2 jaar later stortte dat ding in en de hele Sovjet-Unie, een van de grootste en machtigste wereldrijken ooit, kwam mee naar beneden. Twee jaar geleden begonnen wij met de JFvD. En 2 jaar later zijn we de grootste politieke jongerenvereniging van Nederland.

En 2 jaar geleden kwam FvD met twee zetels in de Tweede Kamer. En nu, weer twee jaar later is FvD de grootste partij van Nederland. En over twee jaar, over nog maar twee jaar zijn de volgende Tweede Kamerverkiezingen, onze volgende slag. Dus wij gaan door met bouwen Wij gaan door met het versterken van onze beweging We gaan nog meer events t organiseren, nog meer mensen er bij betrekken, opleiden trainen, betrekken bij onze missie, bij ons plan. Deze eeuw wordt onze eeuw: de eeuw van de wedergeboorte.

    

[i] Dit is een letterlijk citaat uit Genesis 11:4, het verhaal over de torenbouw van Babel. Het Bijbelverhaal is uiterst kritisch over de torenbouw. Freek Jansen draait het verhaal om. Hij ziet de torenbouw als een Nietzscheaans-titanisch werk waarin de mens zijn grootheid uitdrukt. En waar het ‘elkaar niet meer kunnen verstaan’ in het Bijbelverhaal als een goddelijke straf gezien wordt, die de torenbouw stil legt, ziet Jansen de jaren zestig als het falen dat de eenheid van onze cultuur ondermijnt.

[ii] Dit zijn duidelijk sociaal-darwinistische gedachten: niet het zwakke individu moet beschermd worden, maar dat wat de gehele samenleving verder brengt. Het is dan ook niet zo gek dat het Forum voor Democratie veel in de denkbeelden van viruswaanzin/waarheid-aanvoerder Willem Engel ziet. Over Corona en sociaal-darwinisme zie hier.

[iii] Met de term ‘Clownworld’ wordt geschetst dat de wereld gek geworden is. Dit artikel geeft wat achtergrond over het gebruik van de term bij extreem-rechts ook al weet ik niet of Freek Jansen al deze betekenissen hier mee neemt. Hier betekent het vooral: de wereld is gek en wij niet.

[iv] Hier opnieuw de sociaal-darwinistische gedachten: de nadruk op hardheid, overwinnen en overheersen. ‘Hardheid, overwinnen, overheersen’  is ook verkrachtings-metaforiek. Vgl. de ideeën over het versieren van vrouwen van Baudet en anderen in Forum voor Democratie.

[v] Als ik het goed begrepen heb, verwijst Jansen hier naar een scene uit de Ragnarok (Götterdämmerung) uit de Edda. Odin/Wodan breekt zijn eed door de reus die de godenburcht Asgard herbouwt te doden. Dat wordt een oorzaak van de ondergang van de wereld. Maar ook al gaat de wereld ten onder, toch verzamelt Odin/Wodan zijn familie (Aesir/Asen) om te vechten. Jansen ziet de JFvD als de Godenfamilie, de Aesir/Asen, die samen strijden, zelfs al lijkt de strijd hopeloos. Als de wereld ten onder is gegaan herrijst zij uit haar as. Bij wedergeboorte moet je dus niet denken aan een christelijke wedergeboorte (die plaats heeft in een mens door de Geest van God), maar veeleer aan dit Germaanse verhaal: er komt iets nieuws dat zal verrijzen nadat het oude in puin is geslagen/gevallen. Daarom is het ‘laatste gevecht’ ook het ‘eerste gevecht’: het gevecht voor een nieuwe wereld. Het is duidelijk dat de jongens en meisjes die daar verzameld stonden hier niets van begrepen. Jansen sprak deze zinnen ook half mompelend uit. Het was vooral een interne ideologische markering: deze kant gaan we op. 


Comments for this post were locked by the author