coen_wessel (coen_wessel) wrote,
coen_wessel
coen_wessel

GK-trivia

              Synode van Apeldoorn GKV 1967                                                                                                                                                                                                          
Vraag 27: De club lijkt klaar voor 'n picknick, maar wie mocht niet op de foto?  En waarom?


Half december startte Hans Havinga een quiz op Twitter over de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Elke avond om 21.00 uur twitterde hij een vraag, die je tot middernacht kon beantwoorden.

Vanaf de eerste dag heb ik samen met mijn vrouw Berthe van Soest meegedaan. Elke avond kropen we achter onze computers en probeerden we antwoorden te vinden.

In welk jaar schafte de laatste GKV-school het verbod op het dragen van een broek voor meisjes af? Gomarus College Groningen 1981.
Met welke activiteiten houden de GTCC-leden zich bezig? Het betreft hier de Gereformeerde Tour- en Caravanclub, met als clubblad ‘de Trekhaak’.
Wat was het officieel kerkelijke standpunt van de GKV inzake de kernwapenwedloop in de 80-er jaren? Dat standpunt bleek onvindbaar en dat klopte ook: dat standpunt was er niet.GK-TriVia winnares

De meeste antwoorden vonden we door goed te zoeken op het internet. Eén keer heb ik om 22.00 uur nog een Vrijgemaakte collega benaderd. Nu de quiz na een maand is afgelopen heb ik een heel aardig beeld van de GKV-wereld gekregen.

Die wereld was mij vreemd. Ik zelf kom uit een vrijzinnig Hervormd gezin uit de Randstad. Toch zie je de charme van de GKV: al die pogingen om dapper een kerkje overeind te houden, consequent te zijn en verantwoorde gezelligheid te bedrijven. Het is zelfs meer dan charmant. Het is ook een oprechte poging om het Evangelie het leven van jezelf en van je gemeenschap te laten bepalen en niet de modes en denkrichtingen van het moment.

De laatste jaren is de GKV hard op weg om een ‘gewone’ Protestantse kerk te worden en dat lijkt me heerlijk voor ze. Geen eindeloze classisvergaderingen meer over welke gezangen uit het Liedboek voor de Kerken je wel en niet mag zingen. Geen oprispingen meer van eigen gelijk en afscheidingsdrift. De foto bovenaan dit artikel herinnert aan één van de pijnlijkste episodes uit de geschiedenis van de GKV: de breuk binnen het kerkgenootschap in 1967.

Toch zegt het mislukken van de vrijgemaakte kerk ook veel over de christelijke  machteloosheid ten opzichte van de ontwikkelingen in de cultuur. De Vrijgemaakten probeerden vanuit hun eigen geloofsovertuigingen hun leven en hun eigen gemeenschap vorm te geven. Sociale dwang en harde botsingen hoorden daarbij. Ik probeer mijn eigen leven door het evangelie te laten bepalen, maar in mijn kerk is het lastig een gemeenschap te vormen met alle vele meningen en levenswijzes die er zijn. En daarom doen we meestal wat iedereen al doet en zijn we onzichtbaar.
Subscribe

  • De roeping van Samuel (1 Samuel 3)

    *zwaait met papier* Weet u wat dit is? Dit is een papier dat ik in april van de landelijke kerk gekregen heb en dat verklaart dat ik min of meer in…

  • De wijzen uit het Oosten

    Op een dag lopen er mannen de poort van Jeruzalem binnen. Zij hebben andere kleren aan dan de mensen in Jeruzalem. Ze zijn niet van hier, dat ziet…

  • Psalm 90. Oudjaar 2020

    De tijd kan je precies meten. Je kan precies meten hoe lang een seconde duurt. Een en twintig. Hoe lang een minuut, een uur, een jaar, honderd jaar.…

Comments for this post were disabled by the author